"> تشک ویستر

تشک ویستر

[us_single_image image=”111110103035″ align=”center”]

درباره تشک ویستر

[us_separator type=”default” size=”small”]

تشک ویستر

تشک ویستر یکی از زیر مجموعه های گروه سرمایه گذاری تات است که از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از بهترین ماشین آلات روز اروپایی و بالاترین کیفیت مواد اولیه باعث شده تا یک محصول با کیفیت را عرضه نماید.

گواهینامه‌ها

  • دارنده نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
  • دارنده گواهینامه ISO 9001:2008
  • دارنده گواهینامه ISO 14001:2008
  • دارنده گواهینامه OHSAS 18001:2007
[interactive_banner_2 banner_title=”تشک ویستر فنر منفصل” banner_image=”id^111110103028|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/07/5-1.jpg|caption^تشک فنر منفصل خوشخواب|alt^تشک فنر منفصل خوشخواب|title^5|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fproduct-brands%2Fvistar%2F%3Ffilter_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%3D%25D9%2585%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584%26query_type_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%3Dor|title:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D9%86%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B5%D9%84|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”تخت باکس ویستر” banner_image=”id^111110103031|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/07/8.jpg|caption^تخت باکس ویستر|alt^تخت باکس ویستر|title^8|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fmk%2F%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2587%25d8%25aa%25d9%2584%25db%258c%2F%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%2F|title:%D8%AA%D8%AE%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 banner_title=”تشک فنری ویستر ” banner_image=”id^111110103027|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/07/35828172bonelkarkas.jpg|caption^تشک فنری خوشخواب|alt^تشک فنری خوشخواب|title^35828172bonelkarkas|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fproduct-brands%2Fvistar%2F%3Fquery_type_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%3Dor%26filter_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%3D%25d9%2581%25d9%2586%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2584|title:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 banner_title=”تشک ویستر طبی” banner_image=”id^111110103025|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/07/6-1.jpg|caption^تشک طبی خوشخواب|alt^تشک طبی خوشخواب|title^6|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fproduct-brands%2Fvistar%2F%3Ffilter_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25AC%25DB%258C%26query_type_%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B4%25DA%25A9%3Dor|title:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”محافظ تشک ویستر” banner_image=”id^111110101890|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/06/mohafez-toshak.jpg|caption^null|alt^null|title^mohafez-toshak|description^محافظ تشک” banner_link=”|title:%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[us_separator type=”default” size=”small” thick=”2″ color=”custom” bdcolor=”#d6d6d6″ text=”محصولات برند ویستر” title_tag=”h2″ title_size=”46″]
[ult_buttons btn_title=”تمام محصولات تشک ویستر” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fmk%2Fmattress%2F%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%2F|title:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e00000″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
شما فقط این مورد را به سبد خرید اضافه کرده اید: