"> گرین رست

گرین رست

[us_single_image image=”111110103013″ align=”center”]

درباره گرین رست

[us_separator type=”default” size=”small”]

گرین رست

گرین رست تولید کننده محصولات کالای خواب با بالاترین کیفیت و بهترین مواد اولیه که با محصولات روز جهان رقابت می‌کند. این گروه تازه وارد توانسته سهم بازار خوبی برای خود دست و پا کند که نشانه محصولی مطابق با نیاز مشتریان خود است.

  • بالش طبی (مموری فوم)
  • بالش الیافی
  • تشک مهمان
  • محافظ تشک ضد آب
[interactive_banner_2 banner_title=”بالش طبی گرین رست” banner_image=”id^111110103020|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/07/23-2.jpg|caption^null|alt^null|title^23|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fmk%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4-%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%2F%3Ffilter_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%3D%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%26query_type_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%3Dor|title:%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”بالش الیافی گرین رست” banner_image=”id^111110103021|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/07/21-2.jpg|caption^null|alt^null|title^21|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fmk%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c%2F%3Ffilter_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%3D%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%26query_type_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%3Dor|title:%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 banner_title=”تشک مهمان گرین رست” banner_image=”id^111110103307|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/09/1024-مهمان-1.jpg|caption^null|alt^null|title^1024 مهمان|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fmk%2F%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9-%25d8%25b2%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%2F%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%2F%3Ffilter_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%3D%25DA%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%26query_type_%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25AF%3Dor|title:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”محافظ تشک گرین رست” banner_image=”id^111110101890|url^https://www.marjankhab.ir/wp-content/uploads/2019/06/mohafez-toshak.jpg|caption^null|alt^null|title^mohafez-toshak|description^محافظ تشک” banner_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fmk%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b8-%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9-%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%2F|title:%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%AA%D8%B4%DA%A9%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1|target:%20_blank|” banner_style=”style15″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[us_separator type=”default” size=”small” thick=”2″ color=”custom” bdcolor=”#d6d6d6″ text=”محصولات برند گرین رست” title_tag=”h2″ title_size=”46″]
[ult_buttons btn_title=”تمام محصولات گرین رست” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.marjankhab.ir%2Fproduct-brands%2F%25da%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%2F|title:%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B3%D8%AA||” btn_align=”ubtn-center” btn_title_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#e00000″ icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]